UBEZPIECZENIA Krzysztof Brytan
OFERTA
KONTAKT
IDD
LOKALIZACJA

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

 1. Towarztstwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
 3. STU Ergo HESTIA S.A.
 4. STU na Życie Ergo HESTIA S.A.
 5. GENERALI TU S.A.
 6. GENERALI Życie TU S.A.
 7. GOTHAER TU S.A.
 8. TUiR Allianz Polska S.A.
 9. UNIQA TU S.A.
 10. UNIQA TU na Życie S.A.
 11. InterRisk TU S.A. VIG
 12. TU Inter Polska S.A,
 13. Towarztstwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Dane mojej firmy jako agenta:Krzysztof Brytan
Adres siedziby:84-120 Władysławowo ul.Bohaterów Kaszubskich 12.
Moje Pełnomocnictwo prezentuję w odrębnym dokumencie. Rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia,otrzymuję prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej, a także mogę otrzymać innego rodzaju korzyść finansową lub niefinansową w związku z działalnością w zakresie dystrybucji ubezpieczeń i udziałem w przedsięwzięciach promocyjnych dedykowanych agentom. W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń
W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagentowi:
Krzysztof Brytan,84-120 Władysławowo ul.Boh.Kaszubskich 12,mail:krzysztofbrytan@interia.pl,tel.601-061-292.